May 2018
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar

Latest topics
Diễn Đàn
img src="http://img.tamtay.vn/files/2008/10/01/Hoang178279/photos/313935/49347e8f_003%2068_resize.jpg">img src="http://img.tamtay.vn/files/2008/10/01/Hoang178279/photos/313935/49347e8f_003%2068_resize.jpg">

Quy ước bảo vệ DSVU và thiên nhiên thế giới

Go down

Quy ước bảo vệ DSVU và thiên nhiên thế giới

Bài gửi  VU VAN LIEU X9 on Thu Apr 21, 2011 8:21 am

Đại hội Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) họp tại Paris từ 17 tháng 10 đến 21 tháng 11 năm 1992, kỳ họp lần thứ 17.

Nhận thấy rằng di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ngày càng bị đe doạ huỷ hoại không chỉ do những nguyên nhân đổ nát cổ truyền mà còn do những biến động xã hội và kinh tế làm trầm trọng thêm bằng những hiện tượng gây tổn hại hoặc huỷ hoại còn kinh khủng hơn,

Suy xét rằng sự xuống cấp hoặc biến mất của bất kỳ khoản mục nào của di sản văn hoá và thiên nhiên đều làm cho di sản của mọi dân tộc trên thế giới rơi vào cảnh nghèo nàn tai hại,

Suy xét rằng việc bảo vệ di sản đó ở cấp quốc gia thường hãy còn bất cập do quy mô các phương tiện mà việc bảo vệ đòi hỏi và do tiềm năng kinh tế, khoa học và công nghệ của đất nước nơi toạ lạc di sản cần bảo vệ hãy còn thiếu thốn,

Nhắc lại rằng Hiến chương của UNESCO ước định sẽ bảo vệ, tăng cường và phổ biến tri thức bằng cách chăm lo đến việc bảo tồn và bảo vệ di sản thế giới, bảo đảm các công ước quốc tế cần thiết cho các dân tộc có liên quan,

Suy xét rằng những công ước, khuyến cáo và quyết nghị quốc tế hiện hữu về tài sản văn hoá và thiên nhiên đã chứng minh tầm quan trọng, đối với mọi dân tộc trên thế giới, của việc giữ gìn bảo vệ các tài sản đơn nhất, không gì thay thế được này, dù nó thuộc về bất kỳ dân tộc nào,

Suy xét rằng nhiều mảng của di sản văn hoá và thiên nhiên có một tầm quan trọng nổi bật, vì vậy cần phải được bảo tồn như là bộ phận của di sản thế giới của toàn nhân loại,

Xét rằng, đứng trước quy mô và tính chất nghiêm trọng của những hiểm hoạ mới đang đe doạ các mảng đó, bổn phận của toàn thể cộng đồng là phải tham gia vào việc bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên có giá trị nổi tiếng toàn cầu bằng cách cùng nhau ra sức hỗ trợ, tuy rằng không làm thay cho Nhà nước đương sự, song đó sẽ là một cách bổ cứu hữu hiệu,

Đã quyết định, ở kỳ họp thứ mười sáu trước đây rằng vấn đề này sẽ phải là một đề tài trong công ước quốc tế,

Chấp nhận Công ước này, vào hôm nay, ngày thứ Mười sáu tháng Mười một năm 1972.

I. Định nghĩa Di sản Văn hoá và Thiên nhiên

Điều 1

Để đáp ứng mục đích của Công ước này, những loại hình sau đây sẽ được coi như là ''di sản văn hoá'':

Di tích kiến trúc (monuments): các công trình kiến trúc, các công trình điêu khắc và hội hoạ kiến trúc, các bộ phận hoặc kết cấu có tính chất khảo cổ học, các bi ký, các hang động cư trú và những bộ phận kết hợp, mà xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu;

Nhóm công trình xây dựng (groups of buildings): các nhóm công trình riêng lẻ hoặc liên kết mà, do tính chất kiến trúc, tính chất đồng nhất hoặc vị thế của chúng trong cảnh quan, xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu;

Các di chỉ (sites): các công trình của con người hoặc công trình kết hợp giữa con người và thiên nhiên, cũng như các khu vực có các di chỉ khảo cổ học mà xét theo quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu.

Điều 2

Để đáp ứng mục đích của Công ước này, những loại hình sau đây sẽ được coi là ''di sản thiên nhiên'':

Các cấu tạo tự nhiên (natural features): bao gồm các thành tạo vật lý hoặc sinh học hoặc các nhóm có thành tạo thuộc loại đó mà, xét theo quan điểm thẩm mỹ hoặc khoa học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu;

Các thành tạo địa chất và địa văn (geological ang physiographical formations) và các khu vực được khoanh vùng chính xác làm nơi cư trú cho các loài động vật và thảo mộc bị đe doạ mà, xét theo quan điểm khoa học hoặc bảo tồn là có giá trị nổi tiếng toàn cầu;

Các di chỉ tự nhiên (natural sites) hoặc các khu vực tự nhiên đã dược khoanh vùng cụ thể mà, xét theo quan điểm khoa học, bảo tồn hoặc vẻ đẹp thiên nhiên là có giá trị nổi tiếng toàn cầu.

Điều 3

Việc của mỗi Quốc gia tham gia Công ước này là xác định và khoanh vùng các tài sản khác nhau nằm trong lãnh địa của mình như đã nói trong Điều 1 và 2 ở trên.

II. Việc Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên ở cấp quốc gia và cấp quốc tế

Điều 4

Mỗi quốc gia tham gia Công ước này công nhận bổn phận đảm bảo việc xác định, bảo vệ, bảo tồn, hưng phục và chuyển giao cho các thế hệ mai sau di sản văn hoá và thiên nhiên như đã xác định trong Điều 1 và 2 và toạ lạc trong lãnh địa của mình, trước hết là thuộc về Nhà nước đó. Họ sẽ nỗ lực đem hết sức mình vận dụng tối đa các tiềm năng có trong tay để thực thi nhiệm vụ này và, nếu thích đáng, sẽ nhận được sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế, đặc biệt là về tài chính, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật.

Điều 5

Để đảm bảo có được những biện pháp hữu hiệu và tích cực cho việc bảo vệ, bảo tồn và phục hưng di sản văn hoá và thiên nhiên toạ lạc trên lãnh thổ mình, mỗi quốc gia tham gia Công ước này sẽ nỗ lực, trong mức độ có thể và trong điều kiện thích đáng của từng nước:

a. Tiếp nhận một chính sách chung nhằm quy định một chức năng cho di sản văn hoá và thiên nhiên trong đời sống của cộng đồng và đưa việc bảo vệ di sản đó vào một chương trình quy hoạch tổng thể;

b. Thiết lập, nếu chưa có, trên lãnh thổ mình một hoặc nhiều Vụ, Sở coi về việc bảo vệ, bảo tồn và giới thiệu di sản văn hoá và thiên nhiên với một đội ngũ nhân sự có đủ phương tiện để hoàn thành chức năng;

c. Phát triển việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật và vạch ra tỉ mỉ các phương pháp hành động để cho mỗi Nhà nước có thể đối phó với những hiểm hoạ đe doạ di sản văn hoá và thiên thiên trên đất nước mình;

d. Có những biện pháp thích hợp về luật pháp, khoa học, kỹ thuật, hành chính và tài chính cần thiết cho việc xác định, bảo vệ, bảo tồn, giới thiệu và phục hồi di sản đó; và

e. Khuyến khích thiết lập hoặc phát triển các trung tâm đào tạo, quốc gia hoặc địa phương, về bảo vệ, bảo tồn và giới thiệu di sản văn hoá và thiên nhiên, và khuyến khích nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này.

Điều 6

1. Các quốc gia tham gia Công ước này, hoàn toàn tôn trọng chủ quyền các Nhà nước có di sản văn hoá và thiên nhiên, như đã xác định trong Điều 1 và 2, toạ lạc trên lãnh thổ của mình và không vi phạm vào luật tài sản quy định bởi pháp chế quốc gia, và cũng công nhận rằng tài sản đó tạo thành một di sản thế giới mà toàn bộ cộng đồng quốc tế phải có bổn phận hợp tác để bảo vệ.

2. Các quốc gia tham gia cam kết, theo đúng các điều khoản trong Công ước này, sẽ giúp đỡ về mặt xác định, bảo tồn và giới thiệu giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên như ghi trong đoạn 2 và 4 của Điều 11, nếu Nhà nước có di sản trên lãnh thổ của mình yêu cầu.

3. Mỗi quốc gia tham gia Công ước này cam kết không chủ tâm dùng bất kỳ một biện pháp nào có thể làm phương hại trực tiếp hoặc gián tiếp di sản văn hoá và thiên nhiên đã nói trong Điều 1 và 2 toạ lạc trên lãnh thổ của các Nhà nước tham gia Công ước khác.

Điều 7

Để đáp ứng mục đích của Công ước này, cần phải hiểu việc bảo vệ di sản văn hoá và thiên thiên thế giới ở cấp quốc tế có nghĩa là xác lập một hệ thống hợp tác và hỗ trợ quốc tế nhằm trợ giúp các Nhà nước tham gia Công ước trong nỗ lực họ triển khai để bảo tồn và xác định di sản đó.

III. Uỷ ban liên chính phủ Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới

Điều 8

1. Một Uỷ ban Liên chính phủ Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới có giá trị đặc sắc toàn cầu, gọi là "Uỷ ban Di sản Thế giới", đã được thành lập trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO). Uỷ ban sẽ gồm 15 quốc gia tham gia Công ước, do các quốc gia tham gia họp toàn thể trong kỳ họp bình thường của Đại hội UNESCO sẽ bầu ra. Số lượng quốc gia thành viên của Uỷ ban sẽ được tăng lên 21 kể từ thời điểm kỳ họp bình thường của Đại hội sẽ diễn ra sau khi Công ước này có hiệu lực, chí ít đối với 40 quốc gia.

2. Việc bầu ra các thành viên của Uỷ ban phải đảm bảo công bằng về đại diện của các vùng và văn hoá khác nhau trên thế giới.

3. Một đại diện của Trung tâm quốc tế Nghiên cứu việc Bảo tồn và Trùng tu tài sản văn hoá (Trung tâm Rome), một đại diện của Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) và một đại diện của Hiệp hội quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Nguồn lợi tự nhiên (IUCN), và theo yêu cầu của các quốc gia thành viên họp toàn thể trong các kỳ họp bình thường của Đại hội UNESCO có thể thêm những đại diện của các tổ chức liên chính phủ hoặc phi chính phủ khác, có những mục tiêu tương tự, họ có thể tham dự các kỳ họp của Uỷ ban với tư cách tư vấn.

Điều 9

1. Nhiệm kỳ của các Quốc gia thành viên Uỷ ban Di sản Thế giới sẽ kéo dài từ cuối kỳ họp bình thường của Đại hội mà trong đó họ được bầu ra cho đến cuối kỳ họp bình thường lần thứ ba sau này.

2. Còn nhiệm kỳ của một phần ba thành viên được bầu ở kỳ họp bình thường lần thứ nhất sẽ kết thúc vào cuối kỳ họp bình thường lần thứ nhất của Đại hội sẽ diễn ra sau kỳ họp mà họ được bầu; và nhiệm kỳ của một phần ba thành viên còn lại sẽ kết thúc vào cuối kỳ họp bình thường lần thứ hai của Đại hội sẽ diễn ra sau kỳ họp mà họ được bầu. Tên của các thành viên đó sẽ do Chủ tịch Đại hội UNESCO chọn bằng bốc thăm sau kỳ họp lần thứ nhất.

3. Các Quốc gia thành viên Uỷ ban sẽ chọn những người am hiểu trong lĩnh vực di sản văn hoá và thiên nhiên làm đại diện cho mình.

Điều 10

1. Uỷ ban Di sản Thế giới sẽ thông qua Nội quy của mình.

2. Uỷ ban có thể mời bất cứ lúc nào các tổ chức quần chúng hoặc tư nhân hoặc cá nhân tham gia các hội nghị của Uỷ ban để tham vấn về những vấn đề đặc biệt.

3. Uỷ ban có thể lập ra những cơ quan tư vấn nếu thấy cần thiết cho việc thực thi chức năng của mình

Điều 11

1. Mỗi Quốc gia tham gia Công ước sẽ hết sức cố gắng nộp cho Uỷ ban Di sản Thế giới một danh mục các tài sản hợp thành di sản văn hoá và thiên nhiên toạ lạc trên lãnh thổ của mình và có thể đưa vào được danh sách như nói ở phần 2 của Điều này. Danh mục này, hẳn chưa được coi là thật đầy đủ, phải bao gồm hồ sơ tư liệu về địa điểm các tài sản và ý nghĩa của chúng.

2. Trên cơ sở danh mục do các Quốc gia nộp, theo đúng phần 1 của Điều này, Uỷ ban sẽ kịp thời lập và cho xuất bản ''Danh sách Di sản Thế giới''. Đây là các tài sản thuộc di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, như đã xác định trong Điều 1 và 2 của Công ước này, mà Uỷ ban xét thấy có giá trị đặc sắc toàn cầu, theo những tiêu chí được Uỷ ban xác lập. Một danh sách cập nhật sẽ được phân phát ít nhất hai năm một lần.

3. Việc đăng ký tài sản vào Danh sách Di sản Thế giới phải được sự thoả thuận của Nhà nước liên quan. Việc đăng ký tài sản nằm trên một lãnh địa mà chủ quyền và quyền tài phán bị nhiều quốc gia khiếu nại phải là không làm phương hại đến quyền lợi của các bên tranh chấp.

4. Uỷ ban sẽ kịp thời lập và cho xuất bản, khi tình thế đòi hỏi một ''Danh sách Di sản Thế giới đang lâm nguy'', là các tài sản nằm trong Danh sách Di sản Thế giới mà việc bảo tồn cần phải có những thao tác đại quy mô và cần phải có sự hỗ trợ như đã được yêu cầu trong Công ước này. Danh sách sẽ có kèm một dự trù kinh phí cho các thao tác đó. Danh sách chỉ bao gồm những tài sản thuộc di sản văn hoá và thiên nhiên mà bị de doạ bởi những hiểm hoạ nghiêm trọng và cụ thể, ví như đe doạ bị biến tích (biến mất) do tốc độ suy thoái nhanh chóng, do các dự án công cộng hoặc tư nhân quy mô lớn hoặc do các dự án phát triển đô thị và du lịch nhanh chóng; huỷ hoại do những đổi thay trong việc sử dụng hoặc quyền tư hữu đất đai những biến đổi lớn do những nguyên nhân ẩn tàng (không biết được); bỏ hoang phế vì những lý do nào đó; sự bùng nổ hoặc mối đe doạ của một cuộc xung đột vũ trang; thiên tai và tai biến; những vụ hoả hoạn nghiêm trọng, động đất, lở đất; phun trào núi lửa; mực nước dâng lên, lũ lụt, sóng cồn... Uỷ ban, bất kỳ lúc nào và trong trường hợp cấp bách, có thể ghi thêm mục tài sản vào Danh sách Di sản Thế giới đang lâm nguy và công bố mục đó ngay tức khắc


Viêtbao

VU VAN LIEU X9

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 31/03/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết